Personvern

PERSONVERNERKLÆRING

I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger om de som tar kontakt med oss, våre registrerte kunder, besøkende på nettsiden vår og besøkende på vår bensinstasjon og verksted. Du finner også informasjon om hvorfor vi behandler personopplysningene, dine rettigheter og hvem du skal ta kontakt med vedrørende spørsmål om vår behandling av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Grøstad Bilverksted AS ved daglig leder. Kontaktinformasjonen til Behandlingsansvarlig er:

Adresse: Hortensveien 120, 3157 Barkåker

E-post:post@grostad-bilverksted.no

Telefon:33 00 38 40

Organisasjonsnr.:912 144 445

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du ta kontakt som beskrevet ovenfor.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, enten direkte eller indirekte, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og registreringsnummer på kjøretøy.

Hvordan samler vi inn og bruker informasjonen din?

Kundeopplysninger

Når du er i kontakt med oss enten ved å fylle inn kontaktskjema på vår nettside, sende oss en e-post eller ringer oss, så registrerer vi de personopplysninger vi mottar. Det vil kunne være ditt fulle navn, registreringsnummer på ditt kjøretøy, ditt telefonnummer, e-postadresse og hva din henvendelse gjelder. Vi innhenter også informasjon om kjøretøy fra Statens vegvesen der det er relevant, for eksempel ved bestilling av service eller EU-kontroll.  Opplysningene lagres og brukes for å oppfylle formålet med henvendelsen eller avtalen med deg.

Kameraovervåkning

Vi bruker kameraovervåkning på vår bensinstasjon. Kameraene er satt opp for å ivareta sikkerheten ved stasjonen, og for å forebygge og avdekke straffbare handlinger.

Vi gir tydelig informasjon om overvåkingen på vår stasjon i tråd meg gjeldende regler for dette.

Personopplysninger som samles inn vil være bilde og video av personer, samt besøkendes bil med registreringsnummer. Videoene vises i sanntid på monitor i bygget, og det gjøres også forløpende opptak av videoene.

Enkelte av opptakene slettes etter syv dager, og øvrige slettes senest tre måneder etter opptakstidspunktet, med mindre opptaket er utlevert til Politiet eller vi på annet grunnlag har rett til å behandle videopptaket i en lengre periode.

Enhetsinformasjon – Bruk av informasjonskapsler (Cookies)

Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier på vår nettside, så som Google Analytics. Oppdatert informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler finner du her http://www.grostad-bilverksted.no/personvern/cookies, dine valgmuligheter og hvordan du kan endre dine innstillinger finner du blant annet på nettsidene til Nettvett (https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/). Vi bruker informasjonen samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler for følgende formål:

 

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Opplysninger som du har gitt oss ved henvendelse til oss eller ved registrering av kundeforhold, blir lagret til det tidspunktet dataene ikke lenger er nødvendig eller påkrevd, eller du ber om at de fjernes og det ikke er rettslige krav til at vi beholder opplysningene.

Informasjonskapsler lagrer vi i inntil to år etter at de ble samlet inn.

Videoopptak fra kameraovervåking slettes senest tre måneder etter at de ble tatt med, mindre det foreligger særskilte grunner for lengre oppbevaring, som beskrevet ovenfor.

Dersom du er eksisterende kunde hos oss eller uttrykkelig har samtykket til å motta slike henvendelser, vil du kunne få tilsendt nyhetsbrev, kundetilfredshetsundersøkelser, innkalling til EU-kontroll eller gode tilbud. Din epost vil kunne bli slettet fra denne listen dersom du ber oss om det, eller avmelder deg fra listen i selve utsendelseseposten.

Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger

Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for ovennevnte tidsbegrensninger eller slettekrav og -rutiner.

 

Utleveres personopplysninger til andre?

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi bruker i visse tilfeller databehandlere til å lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi utleverer pr i dag ikke personopplysninger utenfor EØS. Dataene lagres i Norge. Hvis vi engasjerer en databehandler som behandler personopplysningene utenfor EØS, vil vi sikre at dette gjøres i tråd med gjeldende EU-regler.

 

Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak.. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Dette gjelder også bildene fra kameraovervåkingen. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Grøstad Bilverksted AS’ retningslinjer og rutiner for personvern

 

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sørger for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

 

Hvilke rettigheter har du angående vår bruk av dine personopplysninger?

Du har rett til:

For å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss som beskrevet ovenfor.  Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig.

 

Hvor kan du klage?

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Ta gjerne kontakt også med oss direkte, i tilfelle det er noe vi kan raskt rette opp i.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:www.datatilsynet.no.

Hvordan får du vite om endringer i denne personvernerklæringen?

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre endring i vår personvernerklæring. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. Ved vesentlige endringer, og forutsatt at vi har din e-postadresse, vil vi gjøre deg oppmerksom på endringene per e-post.

 

COOKIES

Som de fleste andre nettsteder samler også vi automatisk inn enhetsinformasjon ved bruk av «cookies» når du besøker våre nettsider.

«Cookies» er små tekstfiler som legges i din nettlesers internminne når du laster inn en nettside. Tekstfilene brukes bl.a. til å forbedre brukeropplevelsen og innhold, gi oss data for analyse og statistikk, personalisering og markedsføring. De mest brukte nettleserne (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari mv.) er satt opp til å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Dette gjør du i nettleserens hjelpeseksjon, og den vil da slette alle cookies og blokkere alle nye, eller gi melding før en cookie blir lagret.

Ved å bruke nettsidene våre samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.

Data som samles inn fra disse informasjonskapslene er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Oversikt over hvilke cookies vi bruker på våre nettsider og hva de registrerer:

Google Analytics:

Google Analytics samler anonymt inn besøkende informasjon om brukere av nettsiden, inkludert oppholdsperiode, besøkte sider, IP-adresse og omtrentlig geografisk plassering. Denne informasjonen deles ikke med tredjeparter.

Dersom du ønsker å vite mer om Google informasjonskapsler og hvordan disse kan velges bort, besøk:

https://support.google.com/adsense/troubleshooter/1631343

https://marketingplatform.google.com/about/

 

Facebook Connect & Facebook Custom Audience

Brukes til å verifisere om du har en Facebookprofil, for å kunne nå deg med Facebookannonser etter at du har besøkt grostad-bilverksted.no, samt for å måle hvordan annonsene fungerer.

Les mer om Facebooks personvern og hvordan du kan endre i dine innstillinger: https://www.facebook.com/help/238318146535333?helpref=hc_global_nav

 

Les mer om informasjonskapsler/cookies og hvordan man blokkere bruken av disse her:

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Vi bruker cookies på våre nettsider for å samle data. Les mer